Světový den laskavosti 2020, 2. třída MŠ
ALCSIIF5��?����??�?R�???b????????�X3��?,��@???�����?j��?f��?j��?f��
?��??o?i@?��??f?j?f?j?����v?������������������������������������?G?��?��??��&?��,�?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�?�?����FAFA�������������?��?�?�>?�?�?^�?�_?�?�?q�������?�??�?�??�?�??�?�Q?�?�?V�?�?6�?�?]�?�7?�?�??�?�'{�?�?�������?�??�?�??�?�??�������������������������������������������������������������?��""��������������������?����"��FAFA����������������������������������������������������������������d��FAFA������������������������������������������������������������?? ?nX??C?r??6???$Xa@!K^o.cK?i??N??rS??R6u?m??/c&????7?u??SG?W??4??jP??]S?n?1?l?? ??????_??8??L?o?	?(|�?c9?"O?%?<???=E????��?���?????���????��?????��?????�?�????����????)�(�????�������?���????+�(���?BLB????�����������?????���d?
�~�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�PCL1000000 CALT13QLIA00FM CRC01
ALCSIIF5?H�?����??�-<�????????????&�H.��?��????t"�����?k��g��hk��$g��?A��??o*j??��? gckKg?k]����-?������������������������������������?G?��?��??��&?��,�?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�?�?����FAFA�������������?�6�T?�v�R?�??�O?�V?�L������?�?�I?�?�K?�g�N?�s?�P?�??�R?�Oy�U?�??�W?�??�W?�=_�W?�??�S������?�?�U?�?�U?�?�U������?�?�U?�?�U?�?�U?�?�U?�?�U?�?�U�������������������������������������������������������?����?����?��FAFA����������������������������������������������������������������d��FAFA������������������������������������������������������������?? ?nX??C?r??6???$Xa@!K^o.cK?i??N??rS??R6u?m??/c&????7?u??SG?W??4??jP??]S?n?1?l?? ??????_??8??L?o?	?(|�?c9?"O?%?<???=E????��??��?????���?????��?????��?????�?�????����????(�)�????�������?���????�)�2�����������????��
����??????���?��?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�PCL1000000 CALT13QLIA00FM CRC01
ALCSIIF5:�P����4?�)2�????0???????�?,��?��?????-�����ol��?g��<l��kg��?���?qwj??��?gg<lvgXl����??������������������������������������?G?��?��??��&?��,�?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�?�?����FAFA'�������������?�?a�b?�"?�<?�??�!?�?j�������?�)?�?�?T�?�?�?�v?�?�??�?�jB�?�}?�?�N?�?�??�?�?]�������?�?]�?�?]�������?�?]�?�?]�?�?]�?�?]�?�?]�?�?]�?�?]�?�?]�?�?]�?�?]�?�?]�?�?]������������������������������?������FAFA����������������������������������������������������������������d��FAFA������������������������������������������������������������?? ?nX??C?r??6???$Xa@!K^o.cK?i??N??rS??R6u?m??/c&????7?u??SG?W??4??jP??]S?n?1?l?? ??????_??8??L?o?	?(|�?c9?"O?%?<???=E????��?��?????���????��?????��?????�?�????����????(�&�????�������?���????�&�&�����������????��
����*?????���?

�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�PCL1000000 CALT13QLIA00FM CRC01
ALCSIIF5T�h����??�}?�?�???��4???"�?#��???????IT�����ap��Ti��[p��_i��?��?mtmj?��?UiTpSi?p?����&?������������������������������������?G?��?��??��&?��,�?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA��?�?0�?����FAFA�������������?�??�
?�+<�
?�}?�	?�??�������?�??�?�K?�?�?�	?�??�	?�?�
?�??�
?�{;�	?�?Q�	?�?Q�	?�?Q�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=��������\��FAFA����������������������������������������������������������������d��FAFA������������������������������������������������������������?? ?nX??C?r??6???$Xa@!K^o.cK?i??N??rS??R6u?m??/c&????7?u??SG?W??4??jP??]S?n?1?l?? ??????_??8??L?o?	?(|�?c9?"O?%?<???=E????��?>��?????���????I��????d��????????����????(�Q�????�������?���????�8�Q���?5?5????�����������?????���?�u�^�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�PCL1000000 CALT13QLIA00FM CRC01
ALCSIIF55j�B����?�3�????????????Q�)��?��???C�����(n��?h��9n��?h��Q?��??rl??��??hBn?h*n3����??������������������������������������?G?��?��??��&?��,�?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�?�?����FAFA'�������������?�?p�?�?l�?�??�?�?o�
������?�??�?�(?�
?�}?�
?�O�?�?c�?�?�?�s\�?�&?�?�E9�?�??�?�o"�������?�?�
?�?�
?�?�
������?�?�
?�?�
?�?�
?�?�
?�?�
?�?�
?�?�
?�?�
?�?�
?�?�
�������������������������?����������FAFA����������������������������������������������������������������d��FAFA������������������������������������������������������������?? ?nX??C?r??6???$Xa@!K^o.cK?i??N??rS??R6u?m??/c&????7?u??SG?W??4??jP??]S?n?1?l?? ??????_??8??L?o?	?(|�?c9?"O?%?<???=E????��??��????��????��????d��????????����????(�$�????�������?���????�,�'�����������????��
����,?????���L�?�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�PCL1000000 CALT13QLIA00FM CRC01
ALCSIIF5??�?&����|?�?O�????l��????v�?,��}��?????�����ae��?c��he��d��{>��?Klzfj?��?dzedfe?����??������������������������������������?G?��?��??��&?��,�?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�?�?����FAFA�������������?�F?�
?�?>�	?�?4�	?�??�	?�??�	?�??�������?�tN�?�Y�	?�Q�
?�?2�?�?�?�?~�?�??�
?�?�?�??�?�?�?�?X�?�?�?�6?�������?�;?�?�;?�?�;?�������?�;?�?�;?�?�;?�?�;?�?�;?��������������������������������?��������?��FAFA����������������������������������������������������������������d��FAFA������������������������������������������������������������?? ?nX??C?r??6???$Xa@!K^o.cK?i??N??rS??R6u?m??/c&????7?u??SG?W??4??jP??]S?n?1?l?? ??????_??8??L?o?	?(|�?c9?"O?%?<???=E????'��??��????��?????��????d��????????����????)�#�????�������?���????�)�#�����������????��
����???????���?Y	�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�PCL1000000 CALT13QLIA00FM CRC01
ALCSIIF5??�J$����??�U�_????????????�?.��?��+???B�����.f��~d��f��ud��J���??m?g??��?ndfhdf?����6?������������������������������������?G?��?��??��&?��,�?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�?�?����FAFA�������������?�+p�?�_�?�?�
?�??�
?�??�
������?�I:�?�??�?�??�?�??�?�??�
?�?�?�?�?�??�
������?�ws�?�ws�?�ws�������������������������������������������������������������������������������P?��99���������������?��������?��FAFA����������������������������������������������������������������d��FAFA������������������������������������������������������������?? ?nX??C?r??6???$Xa@!K^o.cK?i??N??rS??R6u?m??/c&????7?u??SG?W??4??jP??]S?n?1?l?? ??????_??8??L?o?	?(|�?c9?"O?%?<???=E????$��??��????��?????��????d��????????����????)�*�????�������?���????$�*���?H?????��:�Q�?;???????���?�	�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�PCL1000000 CALT13QLIA00FM CRC01
ALCSIIF5??�?.����X?�?L�V???&
��????�3*��?��M????�����?c��?c��?c��?c����??lhe??��??c?c?c?c?����??������������������������������������?G?��?��??��&?��,�?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�?�?����FAFA�������������?�-8�;?�d?�:?�XQ�8?�??�5������?�%E�5?�?T�6?�?8�7?�U?�8?�?�7������?�??�7?�??�7?�??�7������?�??�7?�??�7?�??�7?�??�7?�??�7?�??�7?�??�7?�??�7?�??�7?�??�7?�??�7�������������������������������������������������������Y��������?��FAFA����������������������������������������������������������������d��FAFA������������������������������������������������������������?? ?nX??C?r??6???$Xa@!K^o.cK?i??N??rS??R6u?m??/c&????7?u??SG?W??4??jP??]S?n?1?l?? ??????_??8??L?o?	?(|�?c9?"O?%?<???=E????/��?$��????��?????��????d��????????����????)�1�????�������?���????�1�1�����������????��
����F?????���?w	�w�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�PCL1000000 CALT13QLIA00FM CRC01
ALCSIIF5??�2����??�?J�j????��>????�(��P???S???]�����:b��?b��[b��|b��??��??j/d@?��?ybVblb*b����/������������������������������������G?��?��??��&?��,�?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA��?�?0�?����FAFA�������������?�7�I?�?�F?�??�B?�k?�>������?�d?�6?�?�7?�?�8?�??�??�O?�>?�h6�@?�h6�@?�h6�@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?��������0��FAFA����������������������������������������������������������������d��FAFA������������������������������������������������������������?? ?nX??C?r??6???$Xa@!K^o.cK?i??N??rS??R6u?m??/c&????7?u??SG?W??4??jP??]S?n?1?l?? ??????_??8??L?o?	?(|�?c9?"O?%?<???=E????2��??��????��????$��????d��????????����????)��????�������?���????�)������������????��C�R�?????????���`?�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�PCL1000000 CALT13QLIA00FM CRC01
ALCSIIF5[�?6����c?�?I�????$��b????#� ��4????????$�����?]��1^��?]��6^��?W��?R`{\ju��?&^?].^?]?����N������������������������������������G?��?��??��&?��,�?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�?�?����FAFA'�������������?�??�?�R3�?�?1�?�??�������?�n?�?�?l�?�?�?�Kl�?�?[�?�??�?�??�������?�[?�?�[?�?�[?�������?�[?�?�[?�?�[?�?�[?�?�[?�?�[?�?�[?�?�[?�?�[?�?�[?�?�[?�?�[?�?�[?�?�[?�??��?��?���������������|��������K��FAFA����������������������������������������������������������������d��FAFA������������������������������������������������������������?? ?nX??C?r??6???$Xa@!K^o.cK?i??N??rS??R6u?m??/c&????7?u??SG?W??4??jP??]S?n?1?l?? ??????_??8??L?o?	?(|�?c9?"O?%?<???=E????7��?[��????��????u��????d��????""????����????)�+�????�������?���????*�+���??�??�????��7�O�+??????���~�?�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�PCL1000000 CALT13QLIA00FM CRC01
ALCSIIF5}u�3V����>C�GW�&????��???j?�?????????3??l?�����-S��\V��
S��;V��??��??\?X?e��?<VS@VSi����??�������������������������������������G?��?��??��&?��,�?���������������������������������������������������������������������������������ALCE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�?�?�?����FAFA'�������������?�?�?�??�?�T?�?�&N�?�?M�������?�	-�?�?�?�mB�?�h�?�?t�?�?�?�??�?�)R�?�?�?�??�?�NP�������?�??�?�??�?�??�������?�??�?�??�?�??�?�??�?�??�?�??�?�??�?�??�?�??�?��??���������������c�������� ��FAFA����������������������������������������������������������������d��FAFA������������������������������������������������������������?? ?nX??C?r??6???$Xa@!K^o.cK?i??N??rS??R6u?m??/c&????7?u??SG?W??4??jP??]S?n?1?l?? ??????_??8??L?o?	?(|�?c9?"O?%?<???=E????V��Cu��????��????/��????d��????????����????)�)�????�������?���????1�)���HD?D????��4�D�????????���*?
�?�????������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������????�PCL1000000 CALT13QLIA00FM CRC01
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Světový den laskavosti 2020, 2. třída MŠ

Popis

13. 11. 2020 Ke komu jinému bychom na Den laskavosti měli být vstřícní, milí, hodní a laskaví, než ke svých rodičům. Ti nás každý den pohladí, obejmou, pomůžou a jsou nám neustále strážným andělem. Proto jsme jim vyzdobili srdíčko, aby věděli, že je máme rádi nejvíc na světě.

Období

Statistiky

  • 12 fotek
  • 0 se líbí

Fototechnika

Samsung SM-J500F

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album

Komentáře fotek a videí

Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí…

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Světový den laskavosti 2020, 2. třída MŠ
Komentáře Přidat